סדרות

דוגמאות לסדרות מוכנות של הרצאות שיש ביניהן קשר ומהלך - בכל הסדרות ניתן גם להגיע ולהרוויח הרצאה בודדת במקרה של קהל מזדמן אך יש ערך ותרומה לסדרה כולה. ניתן לבנות יחד איתנו הרכב אחר של הרצאות או נושאים מארגנים לסדרה. 
מפתחות קריאה
בין-טקסטואליות
דמויות 
Comments